Kunskapsbanken
Vad kostar en kattförsäkring

Vad kostar en kattförsäkring

Linda Flisberg
21 mars 2019

Hur mycket en kattförsäkring kostar beror på en rad olika faktorer. Det beror framförallt på vilken kattras du har har och hur gammal katten är när du försäkrar den för första gången. Priset på kattförsäkringen beror också på vilken omfattning, ersättningsbelopp och självrisk du väljer för katten. Hur mycket en kattförsäkring kostar beror också på vilket försäkringsbolag du väljer att teckna kattförsäkringen i. Här hittar du information om vilka kostnader som gäller för nedanstående försäkringsbolag. De beräknade prisuppgifterna är kostnader per månad om du har en kattunge eller en vuxenkatt i de tre olika raserna: Blandraskatt (huskatt), norsk skogskatt och Ragdoll.

Kostnader huskatt/ blandraskatt

Försäkringsbolag Kostnader kattunge Kostnader vuxenkatt
Moderna försäkringar 75kr 75kr
Ica försäkringar 87kr 128kr
Folksam 68kr 90kr
Trygg hansa/Sveland 75kr 125kr
Agria/Länsförsäkringar 100kr 113kr
Svedea 54kr 110kr
If 73kr 95kr

Kostnader norsk skogskatt

Försäkringsbolag Kostnader kattunge Kostnader vuxenkatt
Moderna försäkringar 100kr 100kr
Ica försäkringar 160kr 224kr
Folksam 100kr 145kr
Trygg hansa/Sveland 86kr 155kr
Agria/Länsförsäkringar 161kr 173kr
Svedea 86kr 144kr
If 91kr 122kr

Kostnader Ragdoll

Försäkringsbolag Kostnader kattunge Kostnader vuxenkatt
Moderna försäkringar 100kr 100kr
Ica försäkringar 116kr 149kr
Folksam 87kr 123kr
Trygg hansa/Sveland 86kr 155kr
Agria/Länsförsäkringar 120kr 128kr
Svedea 116kr 128kr
If 91kr 122kr

Inom blandraskatten har Agria/Länsförsäkringar den högsta avgiften för att teckna en försäkring för en kattunge med en månadsavgift på 100kr. Svedea har den lägsta avgiften med 54kr i månaden. För en vuxenkatt har Ica försäkringar det högsta månadsbeloppet med 128kr och Moderna försäkringar har det lägsta månadsbeloppet med 75kr. Inom den norska skogskatten har Ica försäkringar det högsta månadsbeloppet för en kattunge med 160kr och Trygg hansa/Sveland och Svedea har det lägsta månadsbeloppet med 86kr. För en vuxenkatt har Ica försäkringar det högsta månadsbeloppet med 224kr och Moderna försäkringar har det lägsta månadsbeloppet med 100kr. Inom rasen Ragdoll har Agria/Länsförsäkringar det högsta månadsbeloppet för en kattunge med 120kr och Trygg hansa/Sveland har det lägsta månadsbeloppet med 86kr. För en vuxenkatt har Trygg hansa/Sveland det högsta månadsbeloppet med 155kr och Moderna försäkringar det lägsta månadsbeloppet med 100kr.

Det beror framförallt på vilken kattras du har och hur gammal katten är Priset på en kattförsäkring beror alltså på vilken kattras du har, hur gammal katten är och vilket försäkringsbolag du väljer. Det är ofta en skillnad i pris för att försäkra en vuxenkatt och det kan bli ett högre månadsbelopp. Det är ofta dyrare att teckna en försäkring för en renrasig katt än vad är att teckna en försäkring för en blandraskatt. Men oavsett vilket försäkringsbolag du väljer är det viktigt att försäkra sin katt.