Nyheter
Så här får du din katt att tycka om dig - enligt forskning

Så här får du din katt att tycka om dig - enligt forskning

Alba Montheli
11 mars 2022

Katter har ett rykte om sig att vara oförstående, särskilt i jämförelse med hundar. Men om du tycker att din katt är svår att läsa av eller knyta an till, så kanske det endast beror på att du inte förstår deras språk. Ny forskning visar dock att det kan vara lättare än du tror att kommunicera med din katt. I den här artikeln kan du läsa om hur du får din katt att tycka om dig.

Det säger forskningen

Resultatet i den vetenskapliga studien The role of cat eye narrowing movements in cat-human communication visar att människor kan skapa en vänskaplig kontakt med katter genom att blinka mot dem långsamt. Genom att observera interaktioner mellan katter och människor kunde forskarna bekräfta att detta uttryck gör att katter närmar sig och är mer mottagliga för människor.

Om du någonsin har spenderat tid med en katt så har du förmodligen lagt märke till deras “delvis-slutna-ögon-ansiktsuttryck”, åtföljt av långsam blinkning. Kanske håller du med om att beteendet är inte olikt hur mänskliga ögon smalnar av när man ler? Katten blinkar vanligen på detta sätt när den är avslappnad och nöjd och uttrycket kan därmed beskrivas som ett slags kattleende. Resultatet i studien visar att människor kan kopiera detta uttryck för att kommunicera till katten att vi är vänliga och öppna för interaktion. Enligt psykologen Karen McComb vid University of Sussex är detta ett bra sätt att förstärka bandet till din katt och hon understryker även vikten av att blinka just långsamt, slut gärna ögonen i ett par sekunder.

Det är svårt att veta säkert varför katter blinkar långsamt mot människor på det här sättet men forskare har tolkat det som ett sätt att signalera godartade avsikter. Man tror att katter, precis som människor, tolkar obruten ögonkontakt som hotfull. Ytterligare en hypotes är att katter utvecklat uttrycket för att interagera just på grund av att människor reagerar positivt på det. Oavsett bakomliggande orsak så verkar det fungera för att skapa en starkare relation mellan katt och människa. Att lära sig hur vi förbättrar våra relationer med detta gåtfulla djur kan vara ett sätt att förbättra den mentala hälsan för katten - inte bara i hemmiljö, utan även i stressade situationer, det menar i alla fall psykologen Tasmin Humphrey vid University of Sussex.

Så genomfördes experimenten i studien

Ett team av psykologer designade två experiment för att avgöra om katter betedde sig annorlunda mot långsamt blinkande människor. I det första experimentet blinkade människan långsamt åt 21 katter från 14 olika hushåll. När katten var bekväm på ett ställe i sin hemmiljö instruerades ägarna att sitta cirka en meter bort och sakta blinka när katten tittade på dem. Kameror registrerade både ägarens ansikte och kattens ansikte, och resultaten jämfördes sedan med hur katter blinkar utan mänsklig interaktion. Studien visade att katter är mer benägna att långsamt blinka mot sina ägare efter att deras ägare har blinkat långsamt mot dem, jämfört med tillståndet utan interaktion.

Det andra experimentet inkluderade 24 katter från 8 olika hushåll. I det här experimentet var det inte ägarna som blinkade, utan forskarna, som inte hade haft någon tidigare kontakt med katten. Inledningsvis registrerades katterna när de svarade på kontakt utan blinkning, där människorna istället stirrade intensivt på katterna. Forskarna utförde därefter kontaktförsök med sakta blinkande, som i det första experimentet, och lade dessutom till en utsträckt hand mot katten. Resultatet visade att katterna inte bara var mer benägna att blinka tillbaka, utan att de även närmade sig handen efter att människan blinkat.